Türkçe-1
MEB ID Alt Öğrenme / Konu / Alt Konu Kazanım Açıklama Etiketler
T.1.1.1. DİNLEME / İZLEME

Doğal ve yapay ses kaynaklarından çıkan sesleri ayırt eder.
T.1.1.2. DİNLEME / İZLEME

Duyduğu sesleri taklit eder.
T.1.1.3. DİNLEME / İZLEME

Seslere karşılık gelen harfleri ayırt eder.
T.1.1.4. DİNLEME / İZLEME

Görselden/görsellerden hareketle dinleyeceği/izleyeceği metin hakkında tahminde bulunur.
T.1.1.5. DİNLEME / İZLEME

Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi hakkında tahminde bulunur.
T.1.1.6. DİNLEME / İZLEME

Dinlediği/izlediği metni anlatır.
T.1.1.7. DİNLEME / İZLEME

Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.
T.1.1.8. DİNLEME / İZLEME

Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.
T.1.1.9. DİNLEME / İZLEME

Sözlü yönergeleri uygular.
T.1.1.10. DİNLEME / İZLEME

Dinleme stratejilerini uygular.
T.1.1.11. DİNLEME / İZLEME

Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar.
T.1.2.1. KONUŞMA

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
T.1.2.2. KONUŞMA

Hazırlıksız konuşmalar yapar.
T.1.2.3. KONUŞMA

Çerçevesi belirli bir konu hakkında konuşur.
T.1.2.4. KONUŞMA

Konuşma stratejilerini uygular.
T.1.3.1. OKUMA
Okumaya Hazırlık
Okuma materyalindeki temel bölümleri tanır.
T.1.3.2. OKUMA
Okumaya Hazırlık
Harfi tanır ve seslendirir.
T.1.3.3. OKUMA
Okumaya Hazırlık
Hece ve kelimeleri okur.
T.1.3.4. OKUMA
Okumaya Hazırlık
Basit ve kısa cümleleri okur.
T.1.3.5. OKUMA
Okumaya Hazırlık
Kısa metinleri okur.
T.1.3.6. OKUMA
Akıcı Okuma
Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.
T.1.3.7. OKUMA
Akıcı Okuma
Vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek okur.
T.1.3.8. OKUMA
Akıcı Okuma
Şiir okur.
T.1.3.9. OKUMA
Akıcı Okuma
Görsellerden hareketle kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder.
T.1.3.10. OKUMA
Akıcı Okuma
Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur.
T.1.3.11. OKUMA
Akıcı Okuma
Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder.
T.1.3.12. OKUMA
Akıcı Okuma
Okuma stratejilerini uygular.
T.1.3.13. OKUMA
Anlama
Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
T.1.3.14. OKUMA
Anlama
Görsellerden hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder.
T.1.3.15. OKUMA
Anlama
Metinle ilgili soruları cevaplar.
T.1.3.16. OKUMA
Anlama
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.
T.1.3.17. OKUMA
Anlama
Metnin konusunu belirler.
T.1.3.18. OKUMA
Anlama
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler.
T.1.3.19. OKUMA
Anlama
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar.
T.1.4.1. YAZMA

Boyama ve çizgi çalışmaları yapar.
T.1.4.2. YAZMA

Harfleri tekniğine uygun yazar.
T.1.4.3. YAZMA

Hece ve kelimeler yazar.
T.1.4.4. YAZMA

Rakamları tekniğine uygun yazar.
T.1.4.5. YAZMA

Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.
T.1.4.6. YAZMA

Görsellerle ilgili kelime ve cümleler yazar.
T.1.4.7. YAZMA

Harfler, kelimeler ve cümleler arasında uygun boşluklar bırakır.
T.1.4.8. YAZMA

Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun şekilde kullanır.
T.1.4.9. YAZMA

Yazılarını görsel unsurlarla destekler.
T.1.4.10. YAZMA

Yazdıklarını gözden geçirir.
T.1.4.11. YAZMA

Yazdıklarını paylaşır.
T.1.4.12. YAZMA

Yazma çalışmaları yapar.
T.1.4.13. YAZMA

Yazma stratejilerini uygular.
Türkçe-2
MEB ID Alt Öğrenme / Konu / Alt Konu Kazanım Açıklama Etiketler
T.2.1.1. DİNLEME / İZLEME

Görselden/görsellerden hareketle dinleyeceği/izleyeceği metnin konusunu tahmin eder.
T.2.1.2. DİNLEME / İZLEME

Dinlediklerinde /izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.
T.2.1.3. DİNLEME / İZLEME

Dinlediği/izlediği metni anlatır.
T.2.1.4. DİNLEME / İZLEME

Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.
T.2.1.5. DİNLEME / İZLEME

Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.
T.2.1.6. DİNLEME / İZLEME

Dinlediklerine/izlediklerine farklı başlıklar önerir.
T.2.1.7. DİNLEME / İZLEME

Sözlü yönergeleri uygular.
T.2.1.8. DİNLEME / İZLEME

Dinleme stratejilerini uygular.
T.2.1.9. DİNLEME / İZLEME

Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar.
T.2.2.1. KONUŞMA

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
T.2.2.2. KONUŞMA

Hazırlıksız konuşmalar yapar.
T.2.2.3. KONUŞMA

Çerçevesi belirli bir konu hakkında konuşur.
T.2.2.4. KONUŞMA

Konuşma stratejilerini uygular.
T.2.3.1. OKUMA
Akıcı Okuma
Okuma materyallerindeki temel bölümleri tanır.
T.2.3.2. OKUMA
Akıcı Okuma
Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.
T.2.3.3. OKUMA
Akıcı Okuma
Vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek okur.
T.2.3.4. OKUMA
Akıcı Okuma
Şiir okur.
T.2.3.5. OKUMA
Akıcı Okuma
Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur.
T.2.3.6. OKUMA
Akıcı Okuma
Okuma stratejilerini uygular.
T.2.3.7. OKUMA
Söz Varlığı
Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder.
T.2.3.8. OKUMA
Söz Varlığı
Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder.
T.2.3.9. OKUMA
Söz Varlığı
Kelimelerin eş anlamlılarını tahmin eder.
T.2.3.10. OKUMA
Anlama
Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
T.2.3.11. OKUMA
Anlama
Görsellerden hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.
T.2.3.13. OKUMA
Anlama
Okuduğu metnin konusunu belirler.
T.2.3.14. OKUMA
Anlama
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.
T.2.3.15. OKUMA
Anlama
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler.
T.2.3.16. OKUMA
Anlama
Metin türlerini tanır.
T.2.3.17. OKUMA
Anlama
Okuduğu metindeki hikaye unsurlarını belirler.
T.2.3.18. OKUMA
Anlama
Yazılı yönergeleri kavrar.
T.2.3.19. OKUMA
Anlama
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar.
T.2.4.1. YAZMA

Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.
T.2.4.2. YAZMA

Şiir yazar.
T.2.4.3. YAZMA

Kısa metinler yazar.
T.2.4.4. YAZMA

Kısa yönergeler yazar.
T.2.4.5. YAZMA

Yazılarını görsel unsurlarla destekler.
T.2.4.6. YAZMA

Formları yönergelerine uygun doldurur.
T.2.4.7. YAZMA

Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.
T.2.4.8. YAZMA

Büyük harf ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
T.2.4.9. YAZMA

Harfler, kelimeler ve cümleler arasında uygun boşluklar bırakır.
T.2.4.10. YAZMA

Yazdıklarını düzenler.
T.2.4.11. YAZMA

Yazdıklarını paylaşır.
T.2.4.12. YAZMA

Yazma çalışmaları yapar.
T.2.4.13. YAZMA

Soru ekini kuralına uygun yazar.
T.2.4.14. YAZMA

Yazma stratejilerini uygular.
T.2.3.12. OKUMA
Anlama
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.
Türkçe-3
MEB ID Alt Öğrenme / Konu / Alt Konu Kazanım Açıklama Etiketler
T.3.1.1. DİNLEME / İZLEME

Görselden/görsellerden hareketle dinleyeceği/izleyeceği metnin konusunu tahmin eder.
T.3.1.2. DİNLEME / İZLEME

Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.
T.3.1.3. DİNLEME / İZLEME

Dinlediği/izlediği metni ana hatlarıyla anlatır.
T.3.1.4. DİNLEME / İZLEME

Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.
T.3.1.5. DİNLEME / İZLEME

Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.
T.3.1.6. DİNLEME / İZLEME

Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
T.3.1.7. DİNLEME / İZLEME

Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.
T.3.1.8. DİNLEME / İZLEME

Dinlediklerine/izlediklerine farklı başlıklar önerir.
T.3.1.9. DİNLEME / İZLEME

Dinlediği/izlediği hikâye edici metinleri canlandırır.
T.3.1.10. DİNLEME / İZLEME

Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini ifade eder.
T.3.1.11. DİNLEME / İZLEME

Sözlü yönergeleri uygular.
T.3.1.12. DİNLEME / İZLEME

Dinleme stratejilerini uygular.
T.3.1.13. DİNLEME / İZLEME

Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar.
T.3.2.1. KONUŞMA

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
T.3.2.2. KONUŞMA

Hazırlıksız konuşmalar yapar.
T.3.2.3. KONUŞMA

Çerçevesi belirli bir konu hakkında konuşur.
T.3.2.4. KONUŞMA

Konuşma stratejilerini uygular.
T.3.2.5. KONUŞMA

Sınıf içindeki tartışma ve konuşmalara katılır.
T.3.2.6. KONUŞMA

Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.
T.3.3.1. OKUMA
Akıcı Okuma
Okuma materyallerindeki temel bölümleri tanır.
T.3.3.2. OKUMA
Akıcı Okuma
Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.
T.3.3.3. OKUMA
Akıcı Okuma
Vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek okur.
T.3.3.4. OKUMA
Akıcı Okuma
Şiir okur.
T.3.3.5. OKUMA
Akıcı Okuma
Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur.
T.3.3.6. OKUMA
Akıcı Okuma
Okuma stratejilerini uygular.
T.3.3.7. OKUMA
Söz Varlığı
Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder.
T.3.3.8. OKUMA
Söz Varlığı
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur.
T.3.3.9. OKUMA
Söz Varlığı
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur.
T.3.3.10. OKUMA
Söz Varlığı
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder.
T.3.3.11. OKUMA
Anlama
Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
T.3.3.12. OKUMA
Anlama
Görsellerden hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.
T.3.3.13. OKUMA
Anlama
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.
T.3.3.14. OKUMA
Anlama
Okuduğu metnin konusunu belirler.
T.3.3.15. OKUMA
Anlama
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler.
T.3.3.16. OKUMA
Anlama
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.
T.3.3.17. OKUMA
Anlama
Metinle ilgili sorular sorar.
T.3.3.18. OKUMA
Anlama
Okuduğu metindeki hikaye unsurlarını belirler.
T.3.3.19. OKUMA
Anlama
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler.
T.3.3.20. OKUMA
Anlama
Metin türlerini ayırt eder.
T.3.3.21. OKUMA
Anlama
Metinleri oluşturan ögeleri tanır.
T.3.3.22. OKUMA
Anlama
Kısa ve basit dijital metinlerdeki mesajı kavrar.
T.3.3.23. OKUMA
Anlama
Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder.
T.3.3.24. OKUMA
Anlama
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar.
T.3.3.25. OKUMA
Anlama
Görsellerle okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir.
T.3.3.26. OKUMA
Anlama
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar.
T.3.3.27. OKUMA
Anlama
Yazılı yönergeleri kavrar.
T.3.3.28. OKUMA
Anlama
Tablo ve grafiklerde yer alan bilgilere ilişkin soruları cevaplar.
T.3.4.1. YAZMA

Şiir yazar.
T.3.4.2. YAZMA

Kısa metinler yazar.
T.3.4.3. YAZMA

Hikâye edici metin yazar.
T.3.4.4. YAZMA

Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.
T.3.4.5. YAZMA

Kısa yönergeler yazar.
T.3.4.6. YAZMA

Formları yönergelerine uygun doldurur.
T.3.4.7. YAZMA

Büyük harf ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
T.3.4.8. YAZMA

Yazılarında eş sesli kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
T.3.4.9. YAZMA

Yazdıklarını zenginleştirmek için çizim ve görseller kullanır.
T.3.4.10. YAZMA

Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar.
T.3.4.11. YAZMA

Yazdıklarını düzenler.
T.3.4.12. YAZMA

Yazdıklarını paylaşır.
T.3.4.13. YAZMA

Harfleri yapısal özelliklerine uygun yazar.
T.3.4.14. YAZMA

Harflerin yapısal özelliklerine uygun kelime ve cümleler yazar.
T.3.4.15. YAZMA

Harflerin yapısal özelliklerine uygun kısa metinler yazar.
T.3.4.16. YAZMA

Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.
T.3.4.17. YAZMA

Yazma stratejilerini uygular.
Türkçe-4
MEB ID Alt Öğrenme / Konu / Alt Konu Kazanım Açıklama Etiketler
T.4.1.1. DİNLEME / İZLEME

Görselden/görsellerden hareketle dinleyeceği/izleyeceği metnin konusunu tahmin eder.
T.4.1.2. DİNLEME / İZLEME

Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.
T.4.1.3. DİNLEME / İZLEME

Dinlediği/izlediği metni ana hatlarıyla anlatır.
T.4.1.4. DİNLEME / İZLEME

Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.
T.4.1.5. DİNLEME / İZLEME

Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.
T.4.1.6. DİNLEME / İZLEME

Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
T.4.1.7. DİNLEME / İZLEME

Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.
T.4.1.8. DİNLEME / İZLEME

Dinlediklerine/izlediklerine farklı başlıklar önerir.
T.4.1.9. DİNLEME / İZLEME

Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini ifade eder.
T.4.1.10. DİNLEME / İZLEME

Dinlediği/izlediği hikaye edici metinleri canlandırır.
T.4.1.11. DİNLEME / İZLEME

Dinlediklerinin/izlediklerinin içeriğini değerlendirir.
T.4.1.12. DİNLEME / İZLEME

Dinleme stratejilerini uygular.
T.4.1.13. DİNLEME / İZLEME

Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar.
T.4.2.1. KONUŞMA

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
T.4.2.2. KONUŞMA

Hazırlıksız konuşmalar yapar.
T.4.2.3. KONUŞMA

Hazırlıklı konuşmalar yapar.
T.4.2.4. KONUŞMA

Konuşma stratejilerini uygular.
T.4.2.5. KONUŞMA

Sınıf içindeki tartışma ve konuşmalara katılır.
T.4.2.6. KONUŞMA

Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini
T.4.3.1. OKUMA
Akıcı Okuma
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.
T.4.3.2. OKUMA
Akıcı Okuma
Vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek okur.
T.4.3.3. OKUMA
Akıcı Okuma
Şiir okur.
T.4.3.4. OKUMA
Akıcı Okuma
Metinleri türün özelliklerine uygun biçimde okur.
T.4.3.5. OKUMA
Akıcı Okuma
Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur.
T.4.3.6. OKUMA
Akıcı Okuma
Okuma stratejilerini uygular.
T.4.3.7. OKUMA
Söz Varlığı
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur.
T.4.3.8. OKUMA
Söz Varlığı
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur.
T.4.3.9. OKUMA
Söz Varlığı
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder.
T.4.3.10. OKUMA
Söz Varlığı
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler.
T.4.3.11. OKUMA
Söz Varlığı
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar.
T.4.3.12. OKUMA
Söz Varlığı
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
T.4.3.13. OKUMA
Anlama
Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
T.4.3.14. OKUMA
Anlama
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.
T.4.3.15. OKUMA
Anlama
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.
T.4.3.16. OKUMA
Anlama
Okuduğu metnin konusunu belirler.
T.4.3.17. OKUMA
Anlama
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler.
T.4.3.18. OKUMA
Anlama
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.
T.4.3.19. OKUMA
Anlama
Metinle ilgili sorular sorar.
T.4.3.20. OKUMA
Anlama
Okuduğu metinlerdeki hikaye unsurlarını belirler.
T.4.3.21. OKUMA
Anlama
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler.
T.4.3.22. OKUMA
Anlama
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar.
T.4.3.23. OKUMA
Anlama
Metin türlerini ayırt eder.
T.4.3.24. OKUMA
Anlama
Hikaye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır.
T.4.3.25. OKUMA
Anlama
Yönergeleri kavrar.
T.4.3.26. OKUMA
Anlama
Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder.
T.4.3.27. OKUMA
Anlama
Okuduğu metindeki kahramanların özelliklerini karşılaştırır.
T.4.3.28. OKUMA
Anlama
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar.
T.4.3.29. OKUMA
Anlama
Görsellerle okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir.
T.4.3.30. OKUMA
Anlama
Metindeki renkli, altı çizili, koyu ifadelerin önemli noktaları vurguladığını kavrar.
T.4.3.31. OKUMA
Anlama
Metinler arasında karşılaştırma yapar.
T.4.3.32. OKUMA
Anlama
Kısa ve basit dijital metinlerdeki mesajı kavrar.
T.4.3.33. OKUMA
Anlama
Medya metinlerini değerlendirir.
T.4.3.34. OKUMA
Anlama
Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar.
T.4.3.35. OKUMA
Anlama
Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır.
T.4.3.36. OKUMA
Anlama
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular.
T.4.3.37. OKUMA
Anlama
Okuduğu metindeki olaylara ilişkin düşüncelerini ifade eder.
T.4.4.1. YAZMA

Şiir yazar.
T.4.4.2. YAZMA

Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar.
T.4.4.3. YAZMA

Hikaye edici metin yazar.
T.4.4.4. YAZMA

Bilgilendirici metin yazar.
T.4.4.5. YAZMA

Hayali ögeler barındıran kısa metin yazar.
T.4.4.6. YAZMA

Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır.
T.4.4.7. YAZMA

Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.
T.4.4.8. YAZMA

Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.
T.4.4.9. YAZMA

Formları yönergelerine uygun doldurur.
T.4.4.10. YAZMA

Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
T.4.4.11. YAZMA

Yazdıklarını düzenler.
T.4.4.12. YAZMA

Yazdıklarını paylaşır.
T.4.4.13. YAZMA

Yazılarında eş sesli kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
T.4.4.14. YAZMA

Yazdıklarını zenginleştirmek için çizim, grafik ve görseller kullanır.
T.4.4.15. YAZMA

İmza atar.
T.4.4.16. YAZMA

Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar.
T.4.4.17. YAZMA

Sayıları doğru yazar.
T.4.4.18. YAZMA

Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır.
T.4.4.19. YAZMA

Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır.
T.4.4.20. YAZMA

Harflerin yapısal özelliklerine uygun metin yazar.
T.4.4.21. YAZMA

Yazma stratejilerini uygular.
T.4.4.22. YAZMA

Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar.
Türkçe-5
MEB ID Alt Öğrenme / Konu / Alt Konu Kazanım Açıklama Etiketler
T.5.1.1. DİNLEME / İZLEME

Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.
T.5.1.2. DİNLEME / İZLEME

Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.
T.5.1.3. DİNLEME / İZLEME

Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.
T.5.1.4. DİNLEME / İZLEME

Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu tespit eder.
T.5.1.5. DİNLEME / İZLEME

Dinlediklerini/izlediklerini özetler.
T.5.1.6. DİNLEME / İZLEME

Dinledikleri/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.
T.5.1.7. DİNLEME / İZLEME

Dinlediklerine/izlediklerine yönelik farklı başlıklar önerir.
T.5.1.8. DİNLEME / İZLEME

Dinlediği/izlediği hikâye edici metinleri canlandırır.
T.5.1.9. DİNLEME / İZLEME

Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar.
T.5.1.10. DİNLEME / İZLEME

Dinlediklerinin/izlediklerinin içeriğini değerlendirir.
T.5.1.11. DİNLEME / İZLEME

Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini bildirir.
T.5.1.12. DİNLEME / İZLEME

Dinleme stratejilerini uygular.
T.5.2.1. KONUŞMA

Hazırlıklı konuşma yapar.
T.5.2.2. KONUŞMA

Hazırlıksız konuşma yapar.
T.5.2.3. KONUŞMA

Konuşma stratejilerini uygular.
T.5.2.4. KONUŞMA

Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.
T.5.2.5. KONUŞMA

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
T.5.2.6. KONUŞMA

Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.
T.5.2.7. KONUŞMA

Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.
T.5.3.1. OKUMA
Akıcı Okuma
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.
T.5.3.2. OKUMA
Akıcı Okuma
Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur.
T.5.3.3. OKUMA
Akıcı Okuma
Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur.
T.5.3.4. OKUMA
Akıcı Okuma
Okuma stratejilerini kullanır.
T.5.3.5. OKUMA
Söz Varlığı
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
T.5.3.6. OKUMA
Söz Varlığı
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.
T.5.3.7. OKUMA
Söz Varlığı
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur.
T.5.3.8. OKUMA
Söz Varlığı
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur.
T.5.3.9. OKUMA
Söz Varlığı
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder.
T.5.3.10. OKUMA
Söz Varlığı
Kökleri ve ekleri ayırt eder.
T.5.3.11. OKUMA
Söz Varlığı
Yapım ekinin işlevlerini açıklar.
T.5.3.12. OKUMA
Anlama
Metin türlerini ayırt eder.
T.5.3.13. OKUMA
Anlama
Okuduklarını özetler.
T.5.3.14. OKUMA
Anlama
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
T.5.3.15. OKUMA
Anlama
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir.
T.5.3.16. OKUMA
Anlama
Metindeki hikâye unsurlarını belirler.
T.5.3.17. OKUMA
Anlama
Metni yorumlar.
T.5.3.18. OKUMA
Anlama
Metinle ilgili sorular sorar.
T.5.3.19. OKUMA
Anlama
Metinle ilgili sorulara cevap verir.
T.5.3.20. OKUMA
Anlama
Metnin konusunu belirler.
T.5.3.21. OKUMA
Anlama
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.
T.5.3.22. OKUMA
Anlama
Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
T.5.3.23. OKUMA
Anlama
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar.
T.5.3.24. OKUMA
Anlama
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler.
T.5.3.25. OKUMA
Anlama
Medya metinlerini değerlendirir.
T.5.3.26. OKUMA
Anlama
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.
T.5.3.27. OKUMA
Anlama
Metinler arasında karşılaştırma yapar.
T.5.3.28. OKUMA
Anlama
Bilgi kaynaklarını etkili şekilde kullanır.
T.5.3.29. OKUMA
Anlama
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular.
T.5.3.30. OKUMA
Anlama
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.
T.5.3.31. OKUMA
Anlama
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
T.5.3.32. OKUMA
Anlama
Metindeki söz sanatlarını tespit eder.
T.5.3.33. OKUMA
Anlama
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder.
T.5.3.34. OKUMA
Anlama
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar.
T.5.4.1. YAZMA

Şiir yazar.
T.5.4.2. YAZMA

Bilgilendirici metin yazar.
T.5.4.3. YAZMA

Hikâye edici metin yazar.
T.5.4.4. YAZMA

Yazma stratejilerini uygular.
T.5.4.5. YAZMA

Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
T.5.4.6. YAZMA

Bir işin işlem basamaklarını yazar.
T.5.4.7. YAZMA

Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.
T.5.4.8. YAZMA

Sayıları doğru yazar.
T.5.4.9. YAZMA

Yazdıklarını düzenler.
T.5.4.10. YAZMA

Yazdıklarını paylaşır.
T.5.4.11. YAZMA

Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır.
T.5.4.12. YAZMA

Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.
T.5.4.13. YAZMA

Formları yönergelerine uygun doldurur.
T.5.4.14. YAZMA

Kısa metinler yazar.
T.5.4.15. YAZMA

Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.
T.5.4.16. YAZMA

Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.
Türkçe-6
MEB ID Alt Öğrenme / Konu / Alt Konu Kazanım Açıklama Etiketler
T.6.1.1. DİNLEME / İZLEME

Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.
T.6.1.2. DİNLEME / İZLEME

Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.
T.6.1.3. DİNLEME / İZLEME

Dinlediklerini/izlediklerini özetler.
T.6.1.4. DİNLEME / İZLEME

Dinledikleri/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.
T.6.1.5. DİNLEME / İZLEME

Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.
T.6.1.6. DİNLEME / İZLEME

Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu tespit eder.
T.6.1.7. DİNLEME / İZLEME

Dinlediklerine/izlediklerine yönelik farklı başlıklar önerir.
T.6.1.8. DİNLEME / İZLEME

Dinlediği/izlediği hikâye edici metinleri canlandırır.
T.6.1.9. DİNLEME / İZLEME

Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar.
T.6.1.10. DİNLEME / İZLEME

Dinlediklerinin/izlediklerinin içeriğini değerlendirir.
T.6.1.11. DİNLEME / İZLEME

Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini bildirir.
T.6.1.12. DİNLEME / İZLEME

Dinleme stratejilerini uygular.
T.6.2.1. KONUŞMA

Hazırlıklı konuşma yapar.
T.6.2.2. KONUŞMA

Hazırlıksız konuşma yapar.
T.6.2.3. KONUŞMA

Konuşma stratejilerini uygular.
T.6.2.4. KONUŞMA

Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.
T.6.2.5. KONUŞMA

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
T.6.2.6. KONUŞMA

Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.
T.6.2.7. KONUŞMA

Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.
T.6.3.1. OKUMA
Akıcı Okuma
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.
T.6.3.2. OKUMA
Akıcı Okuma
Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur.
T.6.3.3. OKUMA
Akıcı Okuma
Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur.
T.6.3.4. OKUMA
Akıcı Okuma
Okuma stratejilerini kullanır.
T.6.3.5. OKUMA
Söz Varlığı
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
T.6.3.6. OKUMA
Söz Varlığı
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.
T.6.3.7. OKUMA
Söz Varlığı
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder.
T.6.3.8. OKUMA
Söz Varlığı
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar.
T.6.3.9. OKUMA
Söz Varlığı
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar.
T.6.3.10. OKUMA
Söz Varlığı
Edat, bağlaç ve ünlemlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar.
T.6.3.11. OKUMA
Söz Varlığı
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder.
T.6.3.12. OKUMA
Söz Varlığı
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar.
T.6.3.13. OKUMA
Söz Varlığı
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.
T.6.3.14. OKUMA
Anlama
Metindeki söz sanatlarını tespit eder.
T.6.3.15. OKUMA
Anlama
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.
T.6.3.16. OKUMA
Anlama
Okuduklarını özetler.
T.6.3.17. OKUMA
Anlama
Metinle ilgili soruları cevaplar.
T.6.3.18. OKUMA
Anlama
Metinle ilgili sorular sorar.
T.6.3.19. OKUMA
Anlama
Metnin konusunu belirler.
T.6.3.20. OKUMA
Anlama
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
T.6.3.21. OKUMA
Anlama
Metnin içeriğine uygun başlık belirler.
T.6.3.22. OKUMA
Anlama
Metindeki hikâye unsurlarını belirler.
T.6.3.23. OKUMA
Anlama
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir.
T.6.3.24. OKUMA
Anlama
Metnin içeriğini yorumlar.
T.6.3.25. OKUMA
Anlama
Metinler arasında karşılaştırma yapar.
T.6.3.26. OKUMA
Anlama
Metin türlerini ayırt eder.
T.6.3.27. OKUMA
Anlama
Şiirin şekil özelliklerini açıklar.
T.6.3.28. OKUMA
Anlama
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.
T.6.3.29. OKUMA
Anlama
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
T.6.3.30. OKUMA
Anlama
Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
T.6.3.31. OKUMA
Anlama
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar.
T.6.3.32. OKUMA
Anlama
Medya metinlerini değerlendirir.
T.6.3.33. OKUMA
Anlama
Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır.
T.6.3.34. OKUMA
Anlama
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular.
T.6.3.35. OKUMA
Anlama
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
T.6.4.1. YAZMA

Şiir yazar.
T.6.4.2. YAZMA

Bilgilendirici metin yazar.
T.6.4.3. YAZMA

Hikâye edici metin yazar.
T.6.4.4. YAZMA

Yazma stratejilerini uygular.
T.6.4.5. YAZMA

Yazdıklarını desteklemek için gerektiğinde grafik ve tablo kullanır.
T.6.4.6. YAZMA

Bir işi işlem basamaklarına göre yazar.
T.6.4.7. YAZMA

Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.
T.6.4.8. YAZMA

Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.
T.6.4.9. YAZMA

Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.
T.6.4.10. YAZMA

Yazdıklarını düzenler.
T.6.4.11. YAZMA

Yazdıklarını paylaşır.
T.6.4.12. YAZMA

Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.
T.6.4.13. YAZMA

Formları yönergelerine uygun doldurur.
T.6.4.14. YAZMA

Kısa metinler yazar.
Türkçe-7
MEB ID Alt Öğrenme / Konu / Alt Konu Kazanım Açıklama Etiketler
T.7.1.1. DİNLEME / İZLEME

Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.
T.7.1.2. DİNLEME / İZLEME

Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.
T.7.1.3. DİNLEME / İZLEME

Dinlediklerini/izlediklerini özetler.
T.7.1.4. DİNLEME / İZLEME

Dinledikleri/izlediklerine yönelik soruları cevaplar.
T.7.1.5. DİNLEME / İZLEME

Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.
T.7.1.6. DİNLEME / İZLEME

Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
T.7.1.7. DİNLEME / İZLEME

Dinlediklerine/izlediklerine yönelik farklı başlıklar önerir.
T.7.1.8. DİNLEME / İZLEME

Dinlediği/izlediği hikâye edici metinleri canlandırır.
T.7.1.9. DİNLEME / İZLEME

Dinlediklerinde/izlediklerinde başvurulan düşünceyi geliştirme yollarını tespit eder.
T.7.1.10. DİNLEME / İZLEME

Dinlediklerinde/izlediklerinde tutarlılığı sorgular.
T.7.1.11. DİNLEME / İZLEME

Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini bildirir.
T.7.1.12. DİNLEME / İZLEME

Dinlediklerinin/izlediklerinin içeriğini değerlendirir.
T.7.1.13. DİNLEME / İZLEME

Dinleme stratejilerini uygular.
T.7.1.14. DİNLEME / İZLEME

Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar.
T.7.2.1. KONUŞMA

Hazırlıklı konuşma yapar.
T.7.2.2. KONUŞMA

Hazırlıksız konuşma yapar.
T.7.2.3. KONUŞMA

Konuşma stratejilerini uygular.
T.7.2.4. KONUŞMA

Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.
T.7.2.5. KONUŞMA

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
T.7.2.6. KONUŞMA

Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.
T.7.2.7. KONUŞMA

Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.
T.7.3.1. OKUMA
Akıcı Okuma
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.
T.7.3.2. OKUMA
Akıcı Okuma
Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur.
T.7.3.3. OKUMA
Akıcı Okuma
Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur.
T.7.3.4. OKUMA
Akıcı Okuma
Okuma stratejilerini kullanır.
T.7.3.5. OKUMA
Söz Varlığı
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
T.7.3.6. OKUMA
Söz Varlığı
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.
T.7.3.7. OKUMA
Söz Varlığı
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.
T.7.3.8. OKUMA
Söz Varlığı
Metindeki söz sanatlarını tespit eder.
T.7.3.9. OKUMA
Söz Varlığı
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder.
T.7.3.10. OKUMA
Söz Varlığı
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder.
T.7.3.11. OKUMA
Söz Varlığı
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar.
T.7.3.12. OKUMA
Söz Varlığı
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder.
T.7.3.13. OKUMA
Söz Varlığı
Anlatım bozukluklarını tespit eder.
T.7.3.14. OKUMA
Anlama
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.
T.7.3.15. OKUMA
Anlama
Okuduklarını özetler.
T.7.3.16. OKUMA
Anlama
Metnin konusunu belirler.
T.7.3.17. OKUMA
Anlama
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
T.7.3.18. OKUMA
Anlama
Metindeki yardımcı fikirleri belirler.
T.7.3.19. OKUMA
Anlama
Metinle ilgili soruları cevaplar.
T.7.3.20. OKUMA
Anlama
Metinle ilgili sorular sorar.
T.7.3.21. OKUMA
Anlama
Metindeki hikâye unsurlarını belirler.
T.7.3.22. OKUMA
Anlama
Metnin içeriğini yorumlar.
T.7.3.23. OKUMA
Anlama
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler.
T.7.3.24. OKUMA
Anlama
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir.
T.7.3.25. OKUMA
Anlama
Metinler arasında karşılaştırma yapar.
T.7.3.26. OKUMA
Anlama
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.
T.7.3.27. OKUMA
Anlama
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar.
T.7.3.28. OKUMA
Anlama
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
T.7.3.29. OKUMA
Anlama
Metin türlerini ayırt eder.
T.7.3.30. OKUMA
Anlama
Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
T.7.3.31. OKUMA
Anlama
Medya metinlerini değerlendirir.
T.7.3.32. OKUMA
Anlama
Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır.
T.7.3.33. OKUMA
Anlama
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular.
T.7.3.34. OKUMA
Anlama
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
T.7.3.35. OKUMA
Anlama
Metinlerin yazılı hâli ile medya sunumlarını karşılaştırır.
T.7.3.36. OKUMA
Anlama
Metindeki anlatım biçimlerini belirler.
T.7.3.37. OKUMA
Anlama
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler.
T.7.3.38. OKUMA
Anlama
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar.
T.7.4.1. YAZMA

Şiir yazar.
T.7.4.2. YAZMA

Bilgilendirici metin yazar.
T.7.4.3. YAZMA

Hikâye edici metin yazar.
T.7.4.4. YAZMA

Yazma stratejilerini uygular.
T.7.4.5. YAZMA

Anlatımı desteklemek için grafik ve tablo kullanır.
T.7.4.6. YAZMA

Bir işi işlem basamaklarına göre yazar.
T.7.4.7. YAZMA

Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.
T.7.4.8. YAZMA

Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır.
T.7.4.9. YAZMA

Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.
T.7.4.10. YAZMA

Formları yönergelerine uygun doldurur.
T.7.4.11. YAZMA

Kısa metinler yazar.
T.7.4.12. YAZMA

Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.
T.7.4.13. YAZMA

Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır.
T.7.4.14. YAZMA

Araştırmalarının sonuçlarını yazılı olarak sunar.
T.7.4.15. YAZMA

Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.
T.7.4.16. YAZMA

Yazdıklarını düzenler.
T.7.4.17. YAZMA

Yazdıklarını paylaşır.
Türkçe-8
MEB ID Alt Öğrenme / Konu / Alt Konu Kazanım Açıklama Etiketler
T.8.1.1 Dinleme / İzleme

Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.
T.8.1.2 Dinleme / İzleme

Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. Öğrencilerin kelime anlamlarına yönelik tahminleri ile sözlük anlamlarını karşılaştırmaları sağlanır.
T.8.1.3 Dinleme / İzleme

Dinlediklerini/izlediklerini özetler.
T.8.1.4 Dinleme / İzleme

Dinledikleri/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.
T.8.1.5 Dinleme / İzleme

Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu tespit eder.
T.8.1.6 Dinleme / İzleme

Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu tespit eder.
T.8.1.7 Dinleme / İzleme

Dinlediklerine/izlediklerine yönelik farklı başlıklar önerir.
T.8.1.8 Dinleme / İzleme

Dinlediği/izlediği hikâye edici metinleri canlandırır.
T.8.1.9 Dinleme / İzleme

Dinlediklerinde/izlediklerinde tutarlılığı sorgular.
T.8.1.10 Dinleme / İzleme

Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini bildirir.
T.8.1.11 Dinleme / İzleme

Dinledikleri/izledikleri medya metinlerini değerlendirir. Medya metinlerinin amacını ve kaynağını sorgulamaları sağlanır.
T.8.1.12 Dinleme / İzleme

Dinlediklerinde/izlediklerinde başvurulan düşünceyi geliştirme yollarını tespit eder. Düşünceyi geliştirme yollarından örneklendirme, tanık gösterme ve sayısal verilerden yararlanma belirlenir.
T.8.1.13 Dinleme / İzleme

Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar.
T.8.1.14 Dinleme / İzleme

Dinleme stratejilerini uygular. Seçici, yaratıcı, eleştirel, empati kurarak, not alarak dinleme gibi yöntem ve teknikleri uygulamaları sağlanır.
T.8.2.1 Konuşma

Hazırlıklı konuşma yapar. a) Öğrencilerin düşüncelerini mantıksal bir bütünlük içinde sunmaları, görsel, işitsel vb. destekleyici materyaller kullanmaları, sunu hazırlamaları sağlanır.
b)Öğrenciler araştırma sonuçlarını sempozyum, panel, forum vb. ortamlarda sunmaya teşvik edilir.
T.8.2.2 Konuşma

Hazırlıksız konuşma yapar.
T.8.2.3 Konuşma

Konuşma stratejilerini uygular. Yaratıcı, güdümlü, empati kurma, tartışma, ikna etme ve eleştirel konuşma gibi yöntem ve tekniklerinin kullanılması sağlanır.
T.8.2.4 Konuşma

Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.
T.8.2.5 Konuşma

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
T.8.2.6 Konuşma

Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.
T.8.2.7 Konuşma

Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.
T.8.3.1 Okuma
Akıcı Okuma
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.
T.8.3.2 Okuma
Akıcı Okuma
Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur. Öğrencilerin seviyelerine uygun, edebî değeri olan şiirleri ve kısa yazıları türünün özelliğine göre okumaları ve ezberlemeleri sağlanır.
T.8.3.3 Okuma
Akıcı Okuma
Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur.
T.8.3.4 Okuma
Akıcı Okuma
Okuma stratejilerini kullanır. Göz atarak, özetleyerek, not alarak, tartışarak ve eleştirerek okuma gibi yöntem ve teknikleri kullanmaları sağlanır.
T.8.3.5 Okuma
Söz Varlığı
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. a) Öğrencilerin tahmin ettikleri kelime ve kelime gruplarını öğrenmek için sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçları kullanmaları sağlanır.
b) Öğrencinin öğrendiği kelime ve kelime gruplarından sözlük oluşturması teşvik edilir.
T.8.3.6 Okuma
Söz Varlığı
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler.
T.8.3.7 Okuma
Söz Varlığı
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Benzetme (teşbih), kişileştirme (teşhis), konuşturma (intak) ve karşıtlık (tezat), abartma (mübalağa) söz sanatlarının belirlenmesi sağlanır.
T.8.3.8 Okuma
Söz Varlığı
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. Dil bilgisi yönünden anlatım bozuklukları üzerinde durulur.
T.8.3.9 Okuma
Söz Varlığı
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Fiilimsilerin türleri fark ettirilir. Ekler ezberletilmez.
T.8.3.10 Okuma
Söz Varlığı
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. Oysaki, başka bir deyişle, özellikle, kısaca, böylece, ilk olarak ve son olarak ifadeleri üzerinde durulur.
T.8.3.11 Okuma
Söz Varlığı
Metindeki anlatım biçimlerini belirler.
T.8.3.12 Okuma
Anlama
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.
T.8.3.13 Okuma
Anlama
Okuduklarını özetler.
T.8.3.14 Okuma
Anlama
Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkisi kurulur.
T.8.3.15 Okuma
Anlama
Metinle ilgili sorular sorar.
T.8.3.16 Okuma
Anlama
Metnin konusunu belirler.
T.8.3.17 Okuma
Anlama
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
T.8.3.18 Okuma
Anlama
Metindeki yardımcı fikirleri belirler.
T.8.3.19 Okuma
Anlama
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler.
T.8.3.20 Okuma
Anlama
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. Olay örgüsü, mekân, zaman, şahıs ve varlık kadrosu, anlatıcı üzerinde durulur
T.8.3.21 Okuma
Anlama
Metnin içeriğini yorumlar. a) Yazarın olaylara bakış açısının tespit edilmesi sağlanır. b) Metindeki öznel ve nesnel yaklaşımların tespit edilmesi sağlanır. c) Metindeki örnek ve ayrıntılara atıf yapılması sağlanır.
T.8.3.22 Okuma
Anlama
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir.
T.8.3.23 Okuma
Anlama
Metinler arasında karşılaştırma yapar. Aynı metnin çeviri, farklı baskı vb. özellikleri itibarıyla karşılaştırılması sağlanır.
T.8.3.24 Okuma
Anlama
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.
T.8.3.25 Okuma
Anlama
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Neden-sonuç, amaç-sonuç, koşul, karşılaştırma, benzetme, örneklendirme, abartma, nesnel, öznel ve duygu belirten ifadeler üzerinde durulur.
T.8.3.26 Okuma
Anlama
Metin türlerini ayırt eder. a) Fıkra (köşe yazısı), makale, deneme, roman, destan türleri üzerinde durulur. b) Metin türlerine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmemelidir.
T.8.3.27 Okuma
Anlama
Görsellerle ilgili soruları cevaplar a) Çizgi roman ve karikatürleri yorumlayarak görüşlerini bildirmeleri sağlanır. b) Haberi/bilgiyi görsel yorumcuların nasıl ilettikleri üzerinde durulur.
T.8.3.28 Okuma
Anlama
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. Altını çizmenin, koyu veya italik yazmanın, renklendirmenin, farklı punto veya font kullanmanın işlevi vurgulanır.
T.8.3.29 Okuma
Anlama
Medya metinlerini analiz eder. Medya metinlerinin amaçlarının (kültür aktarma, olay yorumlama, bilgilendirme, eğlendirme, ikna etme) belirlenmesi sağlanır.
T.8.3.30 Okuma
Anlama
Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır.
T.8.3.31 Okuma
Anlama
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. a) Blog ve şahsi internet sayfalarındaki bilgilerin güvenilirliği konusunda çalışmalar yapılır. b) Bilimsel çalışmalarda ağırlıklı olarak “edu” ve “gov” uzantılı sitelerin kullanıldığı vurgulanır.
T.8.3.32 Okuma
Anlama
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
T.8.3.33 Okuma
Anlama
Edebî eserin yazılı metni ile medya sunumunu karşılaştırır. Kahramanlar, mekân, zaman ve olay yönünden karşılaştırılması sağlanır.
T.8.3.34 Okuma
Anlama
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler.
T.8.3.35 Okuma
Anlama
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. Kullanım kılavuzları inceletilir.
T.8.4.1 Yazma

Şiir yazar.
T.8.4.2 Yazma

Bilgilendirici metin yazar. a) Öğrencilerin belirledikleri bir konu ve ana fikir etrafında giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşan bir metin taslağı oluşturmaları, gelişme bölümünde düşünceyi geliştirme yollarını kullanarak görüşlerini ifade etmeleri, görüşlerini destekleyecek kanıtlar sunmaları, sonuç bölümünde ise görüşlerini sonuca bağlamaları sağlanır.
b) Öğrenciler günlük hayattan örnekler vermeye teşvik edilir.
T.8.4.3 Yazma

Hikâye edici metin yazar. a) Öğrencilerin anlatımın türü ve konusuna göre gerçekçi veya hayalî ögeleri tasarlamaları, uyumlu bir zaman ve mekân kurgusu yapmaları, serim, düğüm ve çözüm bölümlerine yer vermeleri sağlanır.
b) Öğrenciler yazım kılavuzundan yaralanmaya, günlük hayattan örnekler vermeye yönlendirilir.
T.8.4.4 Yazma

Yazma stratejilerini uygular. Not alma, özet çıkarma, eleştirel, yaratıcı, serbest, kelime ve kavram havuzundan seçerek yazma, bir metinden ve duyulardan hareketle yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.
T.8.4.5 Yazma

Anlatımı desteklemek için grafik ve tablo kullanır.
T.8.4.6 Yazma

Bir işi işlem basamaklarına göre yazar.
T.8.4.7 Yazma

Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.
T.8.4.8 Yazma

Yazılarında mizahi ögeler kullanır.
T.8.4.9 Yazma

Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır.
T.8.4.10 Yazma

Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.
T.8.4.11 Yazma

Formları yönergelerine uygun doldurur.
T.8.4.12 Yazma

Kısa metinler yazar. Haber metni, günlük ve anı yazmaya teşvik edilir
T.8.4.13 Yazma

Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.
T.8.4.14 Yazma

Araştırmalarının sonuçlarını yazılı olarak sunar. a) Öğrencilerin taslak hazırlamaları, taslaklarında giriş, gelişme, sonuç bölümlerine yer vermeleri sağlanır.
b) Kaynak gösterme hakkında bilgi verilir.
T.8.4.15 Yazma

Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. Oysaki, başka bir deyişle, özellikle, ilk olarak ve son olarak ifadelerinin kullanılması sağlanır.
T.8.4.16 Yazma

Yazdıklarını düzenler. a) Dil bilgisine dayalı anlatım bozuklukları bakımından yazdıklarını gözden geçirmesi ve düzeltmesi sağlanır.
b) Metinde yer alan yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur.
T.8.4.17 Yazma

Yazdıklarını paylaşır. Öğrenciler yazdıklarını sınıf ve okul panosu ile sosyal medya ortamlarında paylaşmaya, şiir ve kompozisyon yarışmalarına katılmaya teşvik edilir.
T.8.4.18 Yazma

Cümlenin ögelerini ayırt eder.
T.8.4.19 Yazma

Cümle türlerini tanır.
T.8.4.20 Yazma

Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. Kavram tanımlarına girilmeden anlamsal farklılıklara değinilir.